PDF
Senast publicerad:
Bild på mamma som räcker en konservburk till dotetrn som står på bänken och stuvar in mat i ett skåp. Text: Här stärker Liv och Ella Sveriges motståndskraft.

Vi uppmärksammar beredskapsveckan 2022

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap. Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse. Denna vecka kommer vi publicera information om vår matberedskap.

Tema: Mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Regeringen har den 2022 beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap, för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade. Regeringens utredning Länk till annan webbplats.

Folder om matförråd

Livsmedelsverket har publicerat en uppdaterad folder om matförråd och krismeny för en vecka. Mer om SLV:s folder Länk till annan webbplats.

Tillgång till mat i kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tips på vilken slags mat som är bra att ha hemma, hur den kan tillagas och hur du bäst förvarar den:

Checklista - mat att ha hemma inför kriser Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons