PDF
Senast publicerad:

Egenansvar

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att inte sprida smitta. Det finns en oro för coronaviruset och det ska vi ta på stort allvar.

Om vi har symtom på luftvägsinfektion så utsätter vi inte andra för smittorisk och/eller oro.

Prioritera riskgrupper

Det är viktigt att skydda de äldre eller de med risk för att utveckla allvarliga sjukdomar som följd av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi måste se till att människor med luftvägssymtom inte kommer in på våra boenden! Varken besökare eller personal.

Stötta vänner och bekanta om de inte har möjlighet att sköta matinköp osv. som en följd av sjukdom, oavsett konstaterad smitta.

Förhållningssättet måste vara att inte smitta om du har luftvägssymtom. För det är enskilds ansvar att inte smitta andra. Den riktningen är den mest effektiva inriktningen.

Bland de symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och även smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Även om du har lättare symtom bör du stanna hemma från jobb och skola.

OBS! På grund av integritets- och sekretesskäl kommer inte kommunen att få veta om det pågår en smittspridning i kommunen eller området. Men Smittskydd anger att vi ska utgå från att det finns smittade i kommunen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons