PDF
Senast publicerad:

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns mycket information.

  • Grundskolor och förskolor kan fortsätta hålla öppet som tidigare, men elever som är sjuka ska stanna hemma.
  • Friska och symtomfria elever ska gå i skolan.
  • Är familjemedlem konstaterad smittad bör barn stanna hemma, även om dem är symtomfria
  • För information om vad som gäller på en särskild skola eller förskola, kontakta rektor eller huvudman.
  • Vid ökad smittspridning kan en ansvarig huvudman, i samråd med smittskyddsläkare, besluta om att stänga förskolor och skolor.

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svarlänk till annan webbplats

Krisinformation.se - Skola och barnomsorglänk till annan webbplats

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Ska barn stanna hemma?

Vid uppvisande av symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Mitt barn har inga symtom. Ska hen stanna hemma från skolan?

Friska elever och personal, som inte uppvisar några symtom på sjukdom, ska gå till skolan. Var uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Vårgårda kommun för en dialog med vårdnadshavare för riskgrupper i skolan. Det kan handla om olika förutsättningar som är väldigt individberoende och de håller på att tas om hand.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i skolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att missa viktiga delar i undervisningen och få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Har ditt barn symtom stanna hemma. Rådgör med skolan i särskilda fall.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det kan komma att ändras beroende på hur pandemin utvecklas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Corona - det här gällerlänk till annan webbplats

Vad innebär den tillfälliga förordningen för skolor?

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset. Regeringen förbereder för ett läge där skolor stängs och har beslutat om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Ansvaret för att minska takten i smittspridningen ligger hos Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna. En huvudman kan stänga en skola bland annat på basis av bedömningar från dessa.

Från och med måndag den mars får huvudmännen utökade möjligheter att med stöd av en förordning anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning.

Regeringen kan enligt skollagen vid vissa extraordinära händelser i fredstid meddela de föreskrifter som behövs för att garantera elever den utbildning de har rätt till. Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Med det här beslutet finns regelverk på plats om en enstaka skola behöver stängas, om skolorna i en region behöver stängas eller om skolorna i hela landet behöver stängas.

Beslutet skapar möjligheter för huvudmännen att kunna hantera den situation som uppstår om de måste stänga skolor genom att de ges utökade möjligheter att anpassa verksamheten för att tillgodose elevers rätt till utbildning, samtidigt som rätt nivå av smittskydd kan upprätthållas.

Det kan röra sig om undantag från bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Om en skola måste hållas stängd finns till exempel utökade möjligheter att erbjuda fjärr- och distansundervisning. När skolan öppnar igen har huvudmannen även möjlighet att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga pågående läsår eller bedriva undervisning på lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att det inte är en effektiv smittskyddsåtgärd att låta friska barn stanna hemma. Deras bedömning är att en stängning av alla skolor skulle ge stora samhälleliga konsekvenser. Om skolorna stängs skulle det till exempel hindra föräldrar som är läkare, sjuksköterskor eller arbetar inom andra samhällsviktiga funktioner att utföra sina arbetsuppgifter som är grundläggande i den här situationen. Dessutom kan föräldrar behöva ta hjälp av barnens mor- och farföräldrar som kan tillhöra en riskgrupp.

Förordningen träder i kraft den 16 mars 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons