Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-16

Samverkan

Vårgårda kommun samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen.

Kommunens ansvar är att:

 • se till att samhällviktig verksamhet fungerar.
 • ta fram och informera om riktlinjer kring medarbetare och elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt.
 • sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Vårgårda kommun.

Inriktnings- och samordningsfunktion

Arbetet kring coronaviruset sker på fler håll i kommunen. En intern och samordningsgrupp styr och samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen. Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har rätt beredskap om en smittspridning skulle bli aktuell.

I samordningsfunktionen finns i nuläget representanter från:

 • Säkerhetssamordnare (kris och beredskap)
 • TF Personalchef (HR)
 • Utbildning (elevhälsan)
 • Chef Socialtjänst
 • Chef Vård och Omsorg
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Kommunikationstrateg
 • Näringslivssamordnare

Denna grupp kan komma att utökas vid behov om lägesbilden förändras.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons