PDF
Senast publicerad:

Länkar och källkritik

Vårgårda kommun följer ansvariga myndigheters beslut och inriktningar. Det innebär att mycket information om specifika frågor bäst informeras om på deras egna webbplatser. Här hittar du länkar till de myndigheter som är av vikt för kommunens arbete och för din information:

Personer som har rest i de utsatta områdena och/eller uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Har du frågor om coronviruset (covid-19) kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten samlar frågor och svar om coronavirussjukdom (covid-19)

Västra Götalandsregionen har information om corona och arbetet med hantering av sjukdom, symtom osv.

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Reseinfromation från Utrikesdepartementet. Vad gäller angående resor till och från andra länder?

Information om mat och coronaviruset.

Information från Polisen gällande begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Det är inte kommunens uppgift att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott, detta ansvar ligger hos andra myndigheter.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans Webbplats:

Källkritik

Vi får också rapporter om ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier.Vårgårda kommun ska arbeta principen om öppenhet och tydlighet för händelseutvecklingen. 

Till exempel så är det på grund av integritets- och sekretesskäl som kommunen inte kommer veta om det pågår en smittspridning i kommunen eller området. Kommunen hemlighåller inte detta utan får helt enkelt inte den informationen.

Men Smittskydd anger att vi ska utgå från att det finns smittade i kommunen.

Tips!

Källkritik är en verktygslåda som är rationell och metodisk. Gå steg för steg för att kontrollera information. Källkritik är inte en impulsreaktion eller ett uttryck för vad varje person tror sig kunna, kallas ofta bias. Experter i våra myndigheter har kompetens att göra korrekta bedömningar. De bedömningarna görs trots allt i en extraordinär situation.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons