PDF
Senast publicerad:

Våldsutsatthet i samband med Covid-19

Utbrottet och spridningen av coronaviruset covid-19 är en global kris. Pandemin påverkar hela samhället. Under rådande omständigheter lever flera av oss i situationer som kanske skiljer sig från vår vanliga vardag. Det kan vara påfrestande både psykiskt, fysiskt och socialt. Det innebär även att personer som utsätts våld för i nära relationer och förtryck så riskerar situationen att förvärras.

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Våldet förekommer i andra konstruktioner för närstående relationer som är och uppfattas som en syskonrelation, familj och släkt.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och kan öka i allvar och intensitet ju längre tid som relationen pågår. Våld i nära relationer handlar i grunden oftast om makt.

Våld i nära relationer kan ta sig i uttryck på olika sätt och är inte alltid könsbundet.

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället.

Sidor om våld i nära relationer.

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld?

Känner du dig otrygg i din relation? Har du blivit utsatt för...

 • hot och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag
 • svartsjuka och kontroll
 • isolering eller blivit nedtryckt
 • sex mot din vilja, oönskad sexuell handling
 • kränkningar och hot på sms, på nätet eller på annat sätt
 • att dina viktiga ägodelar slås sönder/förstörs
 • latent våld - beredskap och risk för mer våld
 • förummelse om omsorg vid omsorgsbehov

Det finns hjälp och stöd att få!

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Det går också att få texterna upplästa, en bra funktion för personer med synnedsättning och lässvårigheter. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020 — 50 50 50

Hemsida: www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Socialtjänsten i Vårgårda

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta erbjuds den hjälp och det stöd som hen behöver. Det kan exempelvis handla om:

 • Information och råd
 • Stödsamtal
 • Hjälp att ordna boende
 • Stöd i föräldraskap
 • ​Hjälp vid kontakter med sjukvården och andra myndigheter
 • Förmedling av kontakter med frivilligorganisationer och andra aktörer

Telefon via kommunens växel: 0322-600 600. Be om att få tala med Socialtjänsten.

Polisen

Vid omedelbar fara, ring: 112

Övriga polisärenden, ring: 114 14

Utväg

Utväg Södra Älvsborg i Borås har stödverksamhet för både våldsutsatta, våldsutövare och barn. På Utväg kan du få hjälp i enskilda samtal eller i grupp med andra som har blivit utsatta för våld.

Telefon: 0707 -16 09 29

Hemsida: www.utvag.comlänk till annan webbplats

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia i Alingsås

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan exempelvis handla om hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, ingen registreras.

Telefon: 0322 - 137 65

Hemsida: www.kvinnojourolivia.selänk till annan webbplats

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefon: 0200 - 21 20 19

Hemsida: www.brottsofferjouren.selänk till annan webbplats

Somaya - kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande.

Telefon: 020 — 81 82 83, vardagar kl. 9-16

Chatt: somaya.se/chatta-med-osslänk till annan webbplats

Hemsida: www.somaya.selänk till annan webbplats

Terrafem

Terrafem är en jourtelefon för personer med utländsk härkomst. Det är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Information finns på flera språk.

Telefon: 020 — 52 10 10

Hemsida: www.terrafem.orglänk till annan webbplats

BRIS för vuxna - med barnperspektivet.se

BRIS (Barns rätt i samhället) för vuxna vill lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter. De vill även stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Telefon: 0771 - 50 50 50

Hemsida: www.barnperspektivet.selänk till annan webbplats


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons