PDF
Senast publicerad:
Diplom till den kommande vinnaren av kulturpris och föreningsledarpris.

Från 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Pandemilagen avskaffas från och med 1:a april och covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig sjukdom i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten pågår pandemin fortfarande. Den grundläggande rekommendationen är att man ska fortsätta att stanna hemma om man är sjuk, för att inte sprida covid-19 eller annan sjukdom.

Riksdagen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen och utifrån regeringens proposition beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022.

Regeringen har även beslutat att covid-19 ska fortsätta att vara anmälningspliktig, det vill säga att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

I tillägg till det har Folkhälsomyndigheten beslutat att smittspårning fortsatt måste ske då fall av covid-19 upptäcks inom vård och omsorg för att minska riskerna för vidare smittspridning och därmed skydda personer som har en förhöjd risk för att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Även Folkhälsomyndighetens beslut gäller från den 1 april.

Smittspårning behövs för att bryta smittkedjor i de miljöer där personer med hög risk att drabbas av allvarliga konsekvenser av covid-19 vistas.

Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 förändras inte den 1 april.

Exempel på ändrade restriktioner från och med 1 april

  • Krav på smittspårning upphör.
  • Covid-19 kommer att vara fortsatt anmälningspliktig i vården för att möjliggöra smittspårning.
  • De som inte har vaccinerats uppmanas fortfarande att göra det.
  • Fortsatt gäller att allmänheten, både vuxna och barn, inte ska testa sig vid symtom utan endast stanna hemma. Endast personal inom sjukvård och omsorg, personer med hög risk att bli allvarligt sjuk, gravida, omsorgstagare med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller med hemtjänst ska testa sig.
  • Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
  • Sverige tar bort inreseförbudet från alla länder utanför EU/ESS. Det krävs inte heller längre vaccinations- och testintyg för dig som reser till Sverige.
  • Rätten till smittbärarpenning försvinner.
  • Ersättning för karens och ersättning för riskgrupper slutar att gälla.
  • Krav på läkarintyg återinförs vid sjukfrånvaro från och med dag 8, för att få sjuklön. Det gäller även för de som ansöker om sjukpenning från första dagen i sjukperioden.
  • Möjligheten att använda fjärr- eller distansundervisning i skolan tas bort.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons