Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-04-24

Vi värnar om skolplikt och er trygghet – nuläge förskola/grundskola

Friska barn och elever ska komma till förskolan/skolan och sjuka barn och elever ska hålla sig hemma. Vi uppmärksammar att några elever stannar hemma från skolan fast de inte är sjuka. Vårgårda kommun måste verka för elevernas rätt till skolgång utifrån bland annat skolplikt och då är inte nuvarande situation hållbar.

Vi förstår att det finns oro, men om pedagoger upplever att barn är sjuka kontaktas vårdnadshavare och barnen skickas hem. Utöver det har vi inom samtliga enheter anammat en rad åtgärder i syfte att förhindra och minska smittspridning. Bland annat tvättar barnen/eleverna händerna oftare, det är en minimering av samlingar, dessutom råder ändrade rutiner kring matsituationer.

Vårt uppdrag är att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till utbildning trots denna extraordinära situation. Detta bygger på hög närvaro och god tillit. Vårt medskick är därför att ta kontakt med oss om ni är oroliga eller har frågor kring situationen för just ert barn.

Ett stort tack!

Från utbildningssektorn vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som tillgodosett våra önskemål om att hålla ”15-timmarsbarn” hemma under en period. Fler barn/elever och personal är nu närvarande i verksamheten och tim-tiden har minskat på grund av det ökade antalet permitteringar. Vi ser därför inga skäl till att inte ta emot 15-timmarsbarn i nuläget, men vill också skicka med information om att ni som omfattats av detta kan få avgiftsreducering.

Detta sker genom att ni hör av er till Linda Lilja senast den 15 maj, via telefon eller e-post. Ovanstående gäller vårdnadshavare till 1-2-åringar som har rätt till 15 timmars förskola och som hållit barnen hemma under den senaste månaden.

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndighetens och övriga ansvariga myndigheters riktlinjer och rekommendationer om Corona, Covid-19.

/Skolchef och rektorer inom förskola och grundskola

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons