Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-05-08

Håll i, håll ut!

Västra Götalands region rapporterade på presskonferens att Vårgårda fortsatt har under 10 fall av konstaterad smitta av Covid-19. Uppmaningen är fortsatt att lyssna till de uppmaningar och föreskrifter som gäller för att hindra smittspridning. Håll alltså fortsatt i era nya vanor, håll i, håll ut och håll avstånd.

Läget är fortfarande mycket allvarligt, vi måste anstränga oss ytterligare en tid. Många gör fantastiska insatser!

  • Undvik så långt det är möjligt fysiska möten med andra - och undvik helt att träffa den som tillhör en riskgrupp. Skydda våra äldre, 70+.
  • Håll om möjligt ett avstånd till andra på minst en meter, gärna 2 meter, i sociala sammanhang, på jobbet, i affärer och på restauranger.
  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och fortsätt med noggrann handhygien.

Obs!

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen i en kommun eftersom provtagning nästan bara görs på personer som behöver sjukhusvård, som bor på äldreboenden eller som är vårdpersonal och uppvisar symtom på covid-19. Smittskydd Västra Götaland ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Västra Götaland utan undantag.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons