Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-06-08

Stödpaket till föreningar i Vårgårda

Med anledning av Corona-pandemin har Vårgårda kommun tagit fram ett stödpaket till kommunens föreningar

Vi har stor förståelse för att den pågående pandemin drabbar er föreningar hårt med begränsade verksamheter och minskade intäkter. För att stötta er i detta läge har kommunstyrelsen i Vårgårda kommun 2020-05-27 fattat beslut om ett stödpaket till föreningslivet med följande innehåll:

  • Inga avgifter tas ut för avbokade tider i våra kommunala fritidsanläggningar eller i Kulturen.
  • De föreningar som blivit beviljade evenemangsbidrag får behålla dessa om de genomför evenemanget vid ett senare tillfälle.
  • Lokalt aktivitetsstöd (Lok-stöd) 2021 kommer att baseras på 2019 års aktiviteter om föreningens aktiviteter är färre 2020. På detta sätt kompenseras ni för de föreningsaktiviteter som inte kommer genomföras under året och vi säkerställer att Lok-stödet 2021 blir minst lika högt som 2020.
  • Kompensation till de föreningar som driver kommunala anläggningar via avtal och som fått minskade intäkter pga pandemin.
  • Möjlighet att söka projektbidrag för corona-anpassade aktiviteter och projekt. Detta kan göras genom det ordinarie projektstödet.
  • Extra utbetalning av lokalt aktivitetsstöd. Pengarna fördelas genom en generell höjning av det lokala aktivitetsstödet 2020 på 40%. Pengarna går till föreningar med verksamhet för ungdomar mellan 7-25 år och som sökt lokalt aktivitetsstöd 2020. Pengarna betalas ut inom kort och ni behöver inte inkomma med några ytterligare handlingar.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Hampus Haga via e-post: hampus.haga@vargarda.se eller via telefon 0322-60 06 65

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons