Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad: 2020-12-17

Till dig som ska besöka någon på särskilt boende i samband med Coronapandemin

Nu är besöksförbudet borta och äntligen finns möjlighet att träffa nära och kära i deras egen lägenhet. Nu ska vi tillsammans se till att besöken blir positiva och samtidigt säkra. Nedan kommer en bakgrund till de beslut vi tagit i Vårgårda kommun och sedan hur vi planerat för det praktiska genomförandet.

Covid -19 räknas både som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att den kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och att den kan få en spridning i samhället
som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Enligt lag skall då var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att det är viktigt att besökare och verksamheter samarbetar för att minimera risken för att det ska uppstå smittspridning på särskilda boenden för äldre. De påtalar också att hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Utifrån ovanstående och Folkhälsomyndighetens rekommendationer försöker vi nu att göra allt vi kan för att få till besök samtidigt som vi vill hålla sjukdomen ute från våra enheter, vilket vi hoppas att anhöriga har förståelse för.

Utifrån det som står i Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under coronapandemin så har vi beslutat att ha besökstider för att på ett säkert sätt kunna informera och instruera de besökare som kommer.

Vi har i lagens mening inte rätt att förbjuda någon att besöka sin anhörig på andra tider och inte heller att förbjuda någon att ta med någon från boendet, men utifrån att antalet smittade åter ökar i samhället så hoppas vi att de enskilda anhöriga/vänner har förståelse för vad det skulle innebära om vi skulle få in smitta
på någon av våra enheter.

När det gäller antikroppstest så säger folkhälsomyndigheten att ett positivt antikroppstest bedöms medföra en minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare till andra. De skriver också att man alltid behöver göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ. Det är alltså inte helt säkert att man inte smittar och därför önskar vi, att
man av den anledningen inte agerar annorlunda för att man har antikroppar.

Särskild information till besökare

Så här önskar vi från verksamheten att ni agerar

 • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket när du känner dig sjuk,
  även vid milda symtom
 • Besökstider är klockan 14.00-15.15 samt 15.30-16.45 samtliga dagar och varje enhet kommer ta emot högst två besök vid varje klockslag för att detta ska ske på ett säkert sätt. Om någon annan tid krävs så kontaktas enhetschef.
 • Besöket skrivs upp på besökslista som personalen har. Det är namn och
  telefonnummer på den som bokar besöket som skrivs upp. Detta då
  informationen kan behövas om något inträffar så att besöket måste ställas in
  eller om eventuell smittspårning behöver göras.
 • Högst två personer per besök är önskvärt för att avstånd ska kunna hållas på ett bra sätt.
 • Vid lokala utbrott kan andra rekommendationer och rutiner komma att gälla.
 • Besöket ska vara bokat per telefon med aktuell avdelning i förskott.
  Telefonnummer nedan gäller vid ovanstående besökstider, vid annan tid
  kontaktas enhetschef.

Telefonnummer Kullingshemmet
Almen: 0322-600749
Asken: 0322-600745
Björken: 0322-600746
Linden: 0322-600748
Telefonnummer Vårgården
Enen: 072-1612946
Heden: 072-1612950
Ängen: 072- 1612954
Korttiden: 072-1612958

 • Vid ankomst ska besökare vänta tills besöksvärd (av enhetschef utsedd person som ansvarar för dagens besök) tar emot.
  Kullingshemmet: besökare väntar utanför enhetens dörr
  Vårgården: besökaren ringer på enhetens ringklocka vid ytterdörren.
 • Håll avstånd tills besöksvärden kommer.
 • Besöksvärden som kommer och tar emot frågar om besökaren är frisk eller har luftvägssymtom eller sjukdomskänsla.
 • Ett sällskap per gång släpps in, man inväntar sin tur utanför dörren.
 • Besöksvärden informerar om hur skyddsvisir och munskydd ska användas.
 • Besöksvärden uppmanar att hålla rekommenderade avstånd och visar vägen in till den boendes lägenhet.
 • Besöksvärden informerar om handtvätt och handdesinfektion i den boendes lägenhet före besöket.
 • Besöket sker endast inne i lägenheten.
 • Håll avstånd vid besöket.
 • När besöket är slut ringer besökaren på larmklockan.
 • Handtvätt och handdesinfektion sker innan lägenheten lämnas.
 • Besöksvärden kommer och hämtar i lägenheten och visar sedan vägen ut.
 • Besöksvärden tar hand om besökarens visir.
 • Munskyddet slängs i papperskorg vid utgång.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons