Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-11-20

Nya restriktioner införda, allmänna lokala råd förlängs

Folkhälsomyndigheten beslutade den 19 november tillsammans med Smittskydd Västra Götaland att förlänga de skärpta råden i Västra Götaland. Förlängningen gäller perioden till den 13 december.

Skärpningen är nödvändig för att stoppa smittspridningen av covid-19.

De skärpta råden grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Fram till den 13 december gäller fortsatt följande:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som i butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Ytterligare restriktioner och förhållningssätt

Utöver de allmänna råden har det kommit fler inriktningsbeslut från Regeringen.

Gymnasieskolor får möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel och minska smittspridning

Regeringen ger nu gymnasieskolor möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning i större utsträckning. Genom den nya bestämmelsen blir det lättare att göra rätt. Huvudmännen för gymnasieskolan ges möjlighet att delvis gå över till fjärr- eller distansundervisning för att minska trängseln i skolan.

Tidigare har distansundervisning på grund av trängsel endast varit tillåtet för att undvika att det blir trångt i kollektivtrafiken när eleverna är på väg till och från skolan.

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda. Huvudmannen måste därför i första hand överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd genom att exempelvis anpassa schemaläggningen, tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra på eftermiddagen. Det finns också möjlighet att med stöd av undantagsbestämmelserna ge undervisning på kvällar eller helger.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Från 24 november förväntas det beslutas om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Oavsett beslut är det en bra norm att hålla sig till, då det ett tag då det gäller att var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Detta ligger i linje med det förslag som tidigare presenterats om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning. Bestämmelsen kommer att omprövas kontinuerligt.

Vad är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons