Meddelande

SMHI meddelar gul varning natten till måndag. Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.

PDF
Senast publicerad:

Familjekarantän

Yngre barn och elever (i för- och grundskolan) som bor tillsammans med någon som har covid-19 bör stanna hemma, precis som äldre elever och vuxna rekommenderas att göra. Föräldern kontaktar elevens lärare för att stämma av eventuell distansundervisning eller hemuppgifter.

Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom  får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får ske av annan person.

Om du som vårdnadshvare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte lägre kan smitta. Rektor kan vid behov begära läkarintyg som styrker din diagons.

För att vi som verkar inom förskola/skola ska kunna hjälpa till att minska och begränsa smittspridning är det viktigt att vi får information om konstaterad smitta. Har ett barn eller en personal varit i verksamheten med symptom skickar vi (enligt smittskydds rekommendationer) hem en blankett där vi bland annat informerar om att ditt barn kan ha blivit smittat. Det tar 2–14 (ofta 5) dagar från att man smittats, till dess att man eventuellt får symtom. Elever som utsatts för smitta får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria. Endast elever med symtom ska provtas.

Detta förfarande har lett till att fler elever sökt sig till vårdcentralen för provtagning. Signaler har kommit från vårdcentral att de har svårt att hinna ta emot alla förfrågningar om provtagning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons