Meddelande

SMHI meddelar gul varning natten till måndag. Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag.

PDF
Senast publicerad:

Vad gäller vid skolstängning?

Våren 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under coronapandemin. De nya bestämmelserna gör att man kan (helt eller delvis) stänga en verksamhet. Kommunen kan besluta om skolstängning när en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av corona att det inte går att bedriva verksamhet. I övriga fall, (exempelvis för att minska smittspridning) kan beslut endast tas från regering eller genom rekommendation av folkhälsomyndigheten eller ansvarig smittskyddsläkare. Kontinuerlig dialog förs med smittskydd Västra Götaland och i dagsläget har Vårgårda kommun inga enheter med den utbredning som krävs för skolstängning.

Vi gör allt vi kan för att anpassa verksamheten så att våra förskolor och skolor kan vara öppna. Detta eftersom skolan för många barn är en trygg plats, men även för att en eventuell stängning skulle medföra att förlorad skoltid ska tas igen under helger eller lov. Kommunen följer noggrant information från Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och regioner, myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller coronaviruset och annan smitta. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons