Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-10-23

Förskolor, skolor och fritidshem hålls öppna

Corona-smittan ökar

Antalet fall av bekräftad Covid-19 fortsätter att öka i regionen. För att vidta åtgärder för minskad smittspridning vill vi göra er uppmärksamma på de förhållningsregler som nu råder utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi behöver hålla god dialog för att minska smittspridning. Alla som finns i vår verksamhet behöver därför höra av sig till oss vid bekräftad smitta, för att vi ska kunna avgränsa och minimera risker för andra. Meddela därför alltid rektor till den arbetsplats du arbetar på, eller den förskola/skola du har dina barn vid. Om personal eller barn/elev har varit i verksamheten med symptom behöver vi informera alla som kan ha kommit i kontakt med berörd person. Allt enligt smittskyddsinstitutets rekommendationer i syfte att minska spridning.

Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 införs i Västra Götaland onsdag 21 oktober

Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra.
Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Förhållningsreglerna tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen innebär bland annat:

Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

  • Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man kan träffa andra.
  • Inte åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
  • Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
  • Vara noga med att tvätta händerna ofta.
  • Berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola under rådande covid-19-pandemi?

Vid negativt provsvar

Barnet ska stanna hemma så länge som det är sjukt. Det ska vara feberfritt och känna sig friskt innan återgång, men det behöver inte ha gått minst 7 dagar sedan insjuknandet. Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt.

Om inget prov tagits (gäller i princip bara förskolebarn)

Vid milda och snabbt övergående symtom (inom 1 dygn) behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

Kommunen följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras. Skulle en uppmaning om stängning ske uppdateras informationen.

Kommunens förhållningssätt:

Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För säkerhets skull bör ditt barn vara symtomfri i två dygn innan hen kommer tillbaka till skolan.

Förvaltningen ser att flera enheter bara precis klarar personalförsörjningen trots att även många barn och elever är frånvarande. För att klara personalförsörjningen inom hela utbildnings ansvar har vi därför vädjat till alla vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa och arbetssökande att hålla barnen i förskola och fritids hemma.

Vi har lagt upp information om samhällsviktig verksamhet som förklarar vad det är.

Vårgårda kommun har tagit fram en plan för den egna organisationen. Däremot kan vi inte veta omfattningen för andra aktörer. Även om ett beslut om stängning kommer från regering behöver skolorna hållas öppna. Det för att kunna göra en bedömning av i vilken omfattning vi måste ha skolverksamhet för barn till föräldrar i samhällsviktig verksamhet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons