Viktigt meddelande

Från och med 29 juni kl 15.30 upphör utfärdat eldningsförbud i Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad: 2020-03-27

Förskolor, skolor och fritidshem hålls öppna

Kommunen följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras. Skulle en uppmaning om stängning ske uppdateras informationen.

Kommunens förhållningssätt:

Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För säkerhets skull bör ditt barn vara symtomfri i två dygn innan hen kommer tillbaka till skolan.

Förvaltningen ser att flera enheter bara precis klarar personalförsörjningen trots att även många barn och elever är frånvarande. För att klara personalförsörjningen inom hela utbildnings ansvar har vi därför vädjat till alla vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa och arbetssökande att hålla barnen i förskola och fritids hemma.

Ingår ditt barn i någon riskgrupp? Kontakta skolsköterskan med medicinskt ledningsansvar på tfn 0733-57 51 31.

Vi har lagt upp information om samhällsviktig verksamhet som förklarar vad det är.

Vårgårda kommun har tagit fram en plan för den egna organisationen. Däremot kan vi inte veta omfattningen för andra aktörer. Även om ett beslut om stängning kommer från regering behöver skolorna hållas öppna. Det för att kunna göra en bedömning av i vilken omfattning vi måste ha skolverksamhet för barn till föräldrar i samhällsviktig verksamhet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons