Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2020-12-08

Barn/elev med smitta

Rött = Ska vara hemma
Grönt = Får komma tillbaka till förskola och skola

Kommunens förhållningssätt:

Barn och personal på förskolan och skola ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man har symtom, även milda sådana. Barn kan återgå till förskolan om de varit pigga, friska och symtomfria i övrigt i minst två dygn. Det ska också ha gått minst 7 dagar sedan barnet blev sjukt.

Om detta följs, kan barnet ha lite kvarvarande torrhosta och lätt snuva och ändå vara i förskolan. Rektor beslutar om rutiner på respektive förskola, beroende vilka möjligheter som finns för att minska risken för smittspridning.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons