Det finns mycket oro just nu. Hur ska jag prata med mina barn om det?

Föräldrar är de som känner sina barn absolut bäst. Ändå finns det anledning att fundera på hur våra barn och unga mår just nu. Särskilt när även vuxna visar oro och rädsla. Sedan är det hela tiden nyheter om sjukdom och dödsfall. Det kan vara bra att fundera på hur barnen mår.

BRIS (Barnens rätt i samhället) har tydligt märkt av fler samtal och högre tryck på deras informationstelefoner. Även vuxna behöver fundera på sitt mående och sin oro, men här kan du hitta stöd för hur du kan prata med barn och unga om corona och läget just nu. (källa: BRIS)

Prata med barn och unga om corona