Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Friska barn är välkomna till förskolan. Sjukt/sjuka syskon får däremot inte komma in på förskolan. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.