Finns det någon konstaterad smittad i Vårgårda kommun

Det kan vi tyvärr inte svara på. Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte vården i Västra Götalandsregionen ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade i vår organisation så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om vår personals hälsotillstånd eller de personer vi vårdar.

Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet. Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får inte lämnas ut om det finns minsta risk att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, lider men om uppgiften lämnas.