Finns information om coronavirus/covid-19 på andra språk?

Vi försöker hela tiden sprida information och länkar till information på andra språk. Det finns flera platser du kan söka:

English: Here are links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.