Hur arbetar ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare, framförallt i vården, är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra verksamheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.