Hur lång är inkubationstiden?

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att personen uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.