Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola.

Läs mer på:

Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats