Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Förskola:

Friskt barn är välkommen till förskolan. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte gå in på förskolan utan lämning sker enligt överenskommelse med personalen. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen.

Skola:

Friska barn går till skola, där har vi skolplikt.

Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För säkerhets skull bör ditt barn vara symtomfri i två dygn innan hen kommer tillbaka till skolan.