Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Vårgårda kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och beslut. Vårgårda kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna.

Nya beslut kan fattas om läget förändras. Gymnasieskola och vuxenutbildningen bedriver från och med den 18 mars undervisningen på distans tills vidare.

Information om att hålla öppet