Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Vårgårda kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och beslut. Vårgårda kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna.

Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Information om att hålla öppet