Mitt barn är förkyld. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Vårgårdakommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal.

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.