Mitt barn har varit sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn (48 timmar) efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.