Vad har Vårgårda kommun för beredskap om smittan sprids här?

Vi följer utvecklingen noga och har en anpassad stabsgrupp som har avstämningar flera gånger i veckan. Staben har genomgångar och kontinuerliga lägesgenomgångar. Vi går igenom och stämmer av läget i kommunens egna verksamheter och ansvarsområden och genomför åtgärder som anses vara nödvändiga.

I nuläget är inte Vårgårda kommun i krisläge vilket innebär att verksamheterna så långt som möjligt bedriver verksamhet som vanligt eller i alla fall så nära normal drift som möjligt. Staben stöttar verksamheterna utifrån nya förutsättningar samt de beslut som fattas på nationell och regional nivå. Vårgårda kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter såsom Smittskydd Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 1177 - Vårdguiden.