Meddelande

Just nu finns det inget vatten i delar av Östadkulle. VA arbetar med felsökning för att hitta orsaken. Mer information kommer så snart vi vet mer.

PDF
Senast publicerad: 2020-12-02

Beslut om stängningar, besöksförbud och anpassningar i verksamheter

Här följer en översikt av de beslut som Vårgårda kommuns ledningsgrupp tagit för att omhänderta effekterna av spridningen av coronaviruset (Covid-19).

Beslutsgrunder:

Äldre äldre" (85+) är den mest utsatta gruppen för smitta. Vårgårda kommuns huvuduppdrag är att säkerställa samhällsviktig verksamhet samt att värna om liv och hälsa. Därför måste kommunen vidta åtgärder för att trygga denna grupp från smitta och smittspridning. Sociala ytor eller kontaktpunkter för smittspridning behöver således begränsas så långt som möjligt.

I huvudsak ska Vårgårda kommun vidta åtgärder för att skydda äldre och utsatta riskgrupper. De evenemang som hålls i kommunens regi innehåller alltid en blandning av människor, framför allt är många evenemang uppskattade av äldre medborgare. För att inte riskera att utsätta äldre eller andra riskgrupper för smittorisk har beslut fattats om att vara restriktiva med att hålla sociala sammankomster där kommunen äger ansvar.

Vård och omsorg

Efter att ha haft besöksförbud sedan mars öppnade särskilt boende för möjlligheten att besöka sina anhiorga från den 1 oktober. Det med en mängd restriktioner och försiktighetsåtgärder. Läs mer vad som gäller för besök till äldreboende.

Om jag har anhörig på äldreboende, vad gäller då?

Från 1 oktober hävs besöksförbud till alla äldreboenden efter beslut av regeringen. Besök ska ske med god säkerhet för att hindra att smitta kommer in i verksamheten. Vårgårda kommun förstår att det finns mycket omtanke och oro för de boende. Du kan alltid ringa till boendet och höra hur din anhörig mår eller kanske ha ett videosamtal. Kontakta enhetens personal som gärna hjälper dig med det praktiska. De gör alltid sitt bästa för de boende och att du som anhörig inte ska vara orolig i onödan.

Om jag har anhörig på LSS-boende, vad gäller då?

Vid besök till boende ber vi dig att fundera på risken för smittspridning. Är de boende en riskgrupp eller har underliggande sjukdomar kan de utsättas för fara vid en eventuell smitta. Vi vill skydda och minska risken för personer i riskgrupperna att utsättas för smitta. Personer med snuva, hosta eller feber bör inte besöka verksamheten. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper.

Socialtjänst

 • Bistånd arbetar för att kunna försörja boende med mat och förnödenheter då restaurang Kastanjen är stängd för allmänheten.
 • Infört besöksrutiner till verksamheten.
 • För människor som på grund av sjukdom inte har möjlighet att röra sig i samhället och inte har anhöriga som kan vara behjälpliga kan ta kontakt med kommunen om det är något som kommunen kan hjälpa till med.

Näringsliv (COI)

 • Vårgårdamässan 13-14 mars är preliminärt förlagd till våren 2021.
 • Information till näringslivet om förhållningssätt för inställda evenemang.

Samhällsbyggnad

 • Åtgärder genomförs och har genomförts för hygienzoner på alla arbetsplatser. Det är ändrade rutiner för städning, starkare rengöringsmedel, alcogel för tvättning. Skyltning finns med råd för hur sanitet och hygien bör skötas på bland annat toaletter och i kök.
 • Sanering av områden där risker för smitta finns, till exempel matsalar osv.

HR-enheten

 • Klassningen av pandemi innebär att det inte längre finns särskilda utpekade riskområden. Har du symtom på sjukdom ska du stanna hemma. Då gäller vanlig sjukskrivning. Idag är karensdag tillfälligt slopad.
 • Karensdag slopas tillfälligt från den 11 mars (Beslut från Regering).
 • Även läkarintygskravet är förlängt till två veckor

Kultur och Fritid

 • Vissa evenemang, föreläsningar och sammankomster har bedömts kunna genomföras med begränsad publik och med särskilda rutiner.
 • Seniorverksamheten har åter fått ställa in sina evenemang
 • Alla gruppaktiviteter i simhallen ställs in.
 • Simskolan ställs in.

Utbildning

Samordningsfunktion

 • Beslut om att upprätta verksamhetsspecifika planer för eventuell stängning, omfördelning av resurser, personalplanering m m.
 • Utöka kommunikationsinsatser internt och externt.
 • Framtagande av handlingsplaner samt informationsmaterial.
 • Stöd till Vårgårda bostäder AB med handlingplaner.
 • Samverkan med myndigheter.
 • Avstämningar med kommunledning om behov och åtgärder.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons