Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

PDF
Senast publicerad:

POSOM - (psykiskt och socialt omhändertagande vid olycker och kriser)

I Vårgårda kommun organiseras POSOM av Omsorgsverksamheten.

När används POSOM?

POSOM ledningsgrupp kallas in av polis och räddningstjänst när en olycka inträffat där många människor berörs och samhällets vanliga resurser inte räcker till.

Det kan exempelvis vara akuta kriser, olyckor eller katastrofer i Vårgårda kommun, i andra delar av Sverige eller världen, med följder att många människor i vår kommun drabbas direkt eller indirekt.

Vem aktiverar POSOM?

POSOM ledningsgrupp aktiveras av myndighetschef på Utredningsenheten efter beslut av kommunchef.

Vilka ingår i POSOM:ss ledningsgrupp?

Representanter från:

 • Socialtjänsten
 • Utbildningsförvaltningen
 • MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • Kyrkan

POSOM stödgruppens funktion:

 • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
 • Upprätta stödcentrum i lämplig lokal
 • Vara stödpersoner till enskilda familjer
 • Kunna genomföra debriefing
 • Vid behov följa upp dem som drabbats och ge stöd även efter ett akutskede
 • Samverka med övriga av olyckan berörda organisationer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons