PDF
Senast publicerad:

Informationspunkter vid störningar och kris

Här kan du hitta de informationpunkter Vårgårda kommun använder vid en samhällsstörning, kris eller annat om de ordinarie kommunikationskanalerna inte fungerar.

Det kan vara stora störningar i telekommunikationer, nätverk m m. Då arbetar Vårgårda kommun med informationsplatser för att tillse att nödvändig information kommer ut.

OBS! Detta är förebyggande information. Anteckna och spara gärna den/de informationspunkt/er som gäller för dig vid en samhällsstörning. 

På punkterna nedan finns det på vissa angivet ett prioritet 1 för platsen. Det innebär att det är platser som kommer användas vid mindre eller isolerade händelser. Vid långvariga och omfattande samhällsstörning kommer samtliga punkter att användas.

Informationspunkter i Vårgårda tätort:

Karta över informationspunkter tätorten i Vårgårda Vårgårda Kommunhus Kulturen Biblioteket Vårgårda station Tånga Hed reception Algutstorp kyrka Kullingshemmet Kullings-Skövde Kyrka

Kommunhuset (information/samlingsplats)

Kommunhuset Kungsgatan 45

Information kommer att anslås vid entrén till kommunhuset.

Adress: Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Latitud: 58.032329

Longitud: 12.807895

Prioritet 1

Kulturen (information/samlingsplats)

Kulturen i Vårgårda tätort. Adress, Allégatan 25

Kulturen i Vårgårda

Informations kommer att anslås på anslagstavla. Dessutom finns möjlighet att informera inne i Kulturen. Då kan erbjudas värme och skydd.

Adress: Allégatan 25, 447 31 Vårgårda

Latitud: 58.03139

Longitud: 12.815558

Prioritet 1

Biblioteket (information/samlingsplats)

Biblioteket Föreningsgatan 3

Information anslås på fasad alternativt inomhus.

Adress: Föreningsgatan 3, 447 31

Latitud: 58.032697

Longitud: 12.813071

Prioritet 1

Vårgårda station

Vårgårda Station Stationsgatan 1

Information anslås på Anslagstavla.

Adress: Stationsgatan 1, 447 30 Vårgårda

Latitud: 58.031546

Longitud: 12.810190

Tånga Reception

Tånga reception, Artillerigatan 1907

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Artillerigatan väg 1907, 447 34 Vårgårda

Latitud: 58.029725

Longitud: 12.828441

Algutstorp kyrka

Algutstorp kyrka, Prästgårdsvägen 447 94

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Prästgårdsvägen, väg 1906, 447 94, Vårgårda

Latitud: 58.017301

Longitud: 12.816318

Kullingshemmet

Kullingshemmet, Kullingsleden 1, 447 35

Information anslås vid entrén.

Adress: Kullingsleden 1, 447 35, Vårgårda

Latitud: 58.029006

Longitud: 12.799212

Kullings-Skövde kyrka

Kullings- Skövde kyrka, Stockholmsvägen 447 32, Vårgårda

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Stockholmsvägen 447 32, väg 1910, Vårgårda

Latitud: 58.042736

Longitud: 12.813600

Informationspunkter Landsbygd

Informationsplatser Landsbygd Lurut Vändplats Bergstena församlingshem Östadkulle lanthandel Lagmansholm församlingsgård Hols Kyrka Storsjöstrand Horla Skogsbygdens idrottsplats Nårunga kyrka Ljurhalla kyrka Gabrielssons i Ljurhalla Ornunga kyrka Asklanda kyrka Kvinnestad kyrka Siene Kyrka

Lurut (vändplats)

Lurut vändplats, Korsning väg 1890 RV 42

Information anslås vid busskur.

Adress: Lurut vändplats, Korsning väg 1890 RV 42

Latitud: 58.064443

Longitud: 12.681620

Bergstena församlingshem

Bergstena församlingshem, Väg 1890 441 92

Information anslås på anslagstavla alternativt intill byggnaden.

Adress: Bergstena församlingshem, Väg 1890, 441 92, Vårgårda

Latitud: 58.041362

Longitud: 12.648158

Östadkulle lanthandel (Brödbiten)

Östadkulle Lanthandel, 441 92, Alingsås

Information anslås på anslagstavla.

Adress: 441 92, alingsås

Latitud: 58.021613

Longitud: 12.638174

Lagmansholm församlingsgård

Lagmansholm församlingshem, Lagmansholmsvägen 1898, Vårgårda

Information anslås på anslagstavla alternativt intill.

Adress: Lagmansholm församlingshem, Lagmansholmsvägen 1898, Vårgårda

Latitud: 58.012648

Longitud: 12.703155

Hols kyrka, församlingshem

Hol kyrka,

Information anslås på anslagstavla:

Adress: Hol Kyrka, 441 93 Alingsås

Latitud:57.974264

Longitud: 12.664658

Storsjöstrand - Horla

Storsjöstrand

Information anslås på anslagstavla vid infart mot Storsjöstrand.

Adress: Horla Storsjöstrand, 441 93 Alingsås

Latitud: 57.958331

Longitud: 12.731545

Skogsbygdens idrottsplats

Skogsbygdens idrottsplats

Information anslås på anslagstavla intill idrottsplatsen.

Adress: Skogsbygdens IP, 441 94 Alingsås

Latitud: 57.899799

Longitud: 12.721251

Nårunga kyrka

Nårunga kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: 447 94, Vårgårda

Latitud: 57.926079

Longitud: 12.798092

Ljurhalla kyrka

Ljurhalla kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Nårunga kyrka, Ljurhallavägen, 447 94, Vårgårda

Latitud: 57.946111

Longitud: 12.830117

Gabrielssons i Ljurhalla

Gabrielssons Ljurhalla AB

Information anslås på anslagstavla intill butik.

Adress: Ljurhalla, 447 94 Fristad, RV 42

Latitud: 57.931930

Longitud: 12.855650

Ornunga kyrka

Ornunga Kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Ornunga 447 93 Vårgårda

Latitud: 57.974267

Longitud: 12.908522

Asklanda Kyrka

Asklanda kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Asklanda 447 93 Vårgårda

Latitud: 57.987892

Longitud: 12.930516

Kvinnestad kyrka

Kvinnestad kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Kvinnestad, 447 91 Vårgårda

Latitud: 58.008855

Longitud: 12.878815

Siene kyrka

Siene kyrka

Information anslås på anslagstavla.

Adress: Siene 447 95 Vårgårda

Latitud: 57.994043

Longitud: 12.770020

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons