Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:
Flagga, Ukraina, tvådelad blå över och gul under

Kommunen förbereder boende för flyktingar

Sedan vecka 9 har Sveriges kommuner i uppdrag att förbereda mottagning av flyktingar från Ukraina. Än så länge har inte behovet ställts till Vårgårda kommun, men det är bara en tidsfråga innan det blir aktuellt att det kommer utsatta människor från Ukraina till oss i Vårgårda.

Just nu förbereder kommunen för att kunna lösa detta. Det innebär flera olika steg för att lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Först och främst är kravet att det ska vara i kommunala lokaler. Efter det ska lokal iordningsställas eller omställas för att möta de behov som dessa människor har i sin utsatta situation. Samtidigt ska det säkerställas många saker dels för humanitära skäl dels för de regler som gäller för fastigheter.

Vårgårda kommun har valt att inte peka på någon specifik lokal innan allt är klart. Men vi får nu många frågor om detta nu och vill klargöra:

Det fanns en lägesbild om att det sprejades fientliga budskap på kommunens fastigheter. Det gjorde att kommunen bedömde det onödigt att gå ut med information om plats. Dessutom är ännu inte lokal färdigställd ännu, framför allt inte godkänd.

Vi förbereder för mottagning i en del av gamla Kesbergskolan. Obs! Det är den del av skolan som är byggd separerad från övriga lokaler, och som inte har några anmärkningar sedan tidigare. Den delen av fastigheten berörs alltså inte av problem som funnits i andra delar av gamla Kesbergskolan.

Kommunen behöver bland annat säkerställa följande för att ge klartecken innan ett boende kan stå klart:

  • Brandskydd
  • Kosthållning, matsal
  • Platser (sängar, madrasser m m)
  • Sanitet (städning, toaletter, dusch, omklädningsrum och materiel)
  • El, värme, ventilation och nätverk, IT
  • Personal för att möta och hjälpa till och göra övriga nödvändiga inköp

För frågor eller mer information, kontakta kommunens samordningsgrupp.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons