PDF
Senast publicerad:
Flagga, Ukraina, tvådelad blå över och gul under

Sänkt beredskap för mottagande av flyktingar

Migrationsverket har i nuläget fler evakueringsplatser i Sveriges kommuner än vad de behöver. Därför har meddelats Vårgårda att inte längre ha beredskap för att ta emot flyktingar på transit/evakueringsplatser. Om behovet uppkommer igen så kommer Migrationsverket återkomma kring detta.

Detta innebär att den del av Kesbergsskolan, som är färdigställd, i dagsläget inte kommer att användas. Vårgårda kommun kommer däremot låta byggnaden stå iordningsställd inför ett eventuellt framtida behov. Som det ser ut nu är

Migrationsverket inte heller i behov av de övriga platser som kommunen rapporterat in (från ex kyrkorna). Om det i framtiden blir aktuellt med dessa extra boenden kommer Migrationsverket kontakta de personer som angetts som ansvariga. Den anmälan som gjordes till oss vid det tillfället är inte bindande.

För att få till en mer permanent fördelning ut i kommunerna av flyktingar som fått uppehållstillstånd med anledning av massflyktsdirektivet så krävs en lagändring. Innan detta skett så kommer inte flyktingar fördelas ut till kommunerna utan de boendeplatser som kommer användas på lång sikt är de platser som Migrationsverket upphandlat. Det finns ingen sådan anläggning i kommunen.

Det finns inga övriga besked kring om/när det kan komma fler flyktingar till kommunen, förutom de som kommer via privata initiativ.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons