PDF
Dela
Lyssna på sidan
Senast publicerad:

Samverkan

Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Här hittar du det organistationer som Vårgårda kommun samarbetar med i en eventuell kris och deras ansvarsområden

AVFR räddningstjänstförbund, 0322 61 60 00
Brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor

Polisen, 114 14

Information om olyckor och kriser, 113 13

Sjukvårdsupplysningen, 1177

Vårgårda pastorat, 0322-737 00 
Svenska kyrkan deltar i akutgrupp för omhändertagande av skadade, övriga inblandade och anhöriga på uppsamlingsplats, sjukhus och kriscentra.

POSOM  POSOM aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med skadade personer. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.

Upplysningscentralen
Lyssna på radio

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons