• Logotyp Grannsamverkan

    Brister i vård och omsorgs korttidsverksamhet


    Onsdag 30 november redovisar Vård och Omsorg en rapport till kommunstyrelsen om tillståndet i dess verksamhet. Efter en planerad flytt av korttidsboendet från Vårgården till Almen i Kullingshemmet har det kommit signaler om missnöje och oro från flera håll. Verksamhetschef Peter Andersson har uppdragit åt kommunens Socialt Ansvariga Samordnare (SAS) och Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska (MAS) att utreda läget för korttidsverksamheten efter flytten. Den nu framtagna rapporten visar på flera brister. Rapporten tar också fram en rad åtgärder för en väg framåt för en bättre verksamhet för alla.
    Läs mer

Fler nyheter