Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2018-08-07

Om eldningsförbud

Extra försiktighet krävs för att undvika att starta en brand. Om du upptäcker en brand - varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden.

Förbudets omfattning

Förbudet avser all eldning utomhus. Med eldning avses alla typer av angörande av eld samt grillning på mark. Grillning i en för ändamålet framtagen grill eller vid en särskilt anordnad grillplats, godkänd av räddningstjänsten, är tillåtet, liksom användning av spritkök eller liknande. Förbudet gäller både villatomt som övriga markområden. I sällsynta fall kan omfattningen av förbudet utökas till att gälla all form av eldning/grillning.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus tas med stöd av förordningen om skydd mot olyckor. (SFS 2003:789). Det är räddningstjänsten, kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud. Information om rådande brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i lokalradions sändningar. Du hittar ofta också information om eldningsförbud på din kommuns eller räddningstjänstens webbplats. 

Om eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län. På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Du kan ofta också få information om detta på campingplatser, i gästhamnar och genom turistbyråer.

På MSB:s webbplats DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om eldningsförbud och vad du bör tänka på vid eldning utomhus. Appen BRANDRISK Ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. För en överblick om var risken för gräs- och skogsbränder är högst, se SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . På Sveriges Radio P4 Trafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och service hittar du information om eldningsförbud i ditt område. MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skriver om hur du själv kan minska risken för brand.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons