PDF
Senast publicerad:

Om eldningsförbud

Vårgårda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Vårgårda kommun gäller följande:

1§ Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2§ Förbudet gäller från DD-MM-ÅÅÅÅ kl. HH.MM fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3§ Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Egenansvar

Tänk på att det är egenansvar för all grillning! Du ansvarar för uppsikt och att elden inte sprider sig. Har du inte kontroll, uppmanas du att avstå från grillning. Se även till att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.

När det råder eldningsförbud

Du kan alltid ringa AVRF:s telefonsvarare på nummer 0322-63 40 80 för att få reda på om eldningsförbud råder just nu.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons