PDF
Senast publicerad:

Medborgarlöfte - Tryggare stationsområde

Medborgarlöfte ska göra stationsområdet tryggare

Lokalpolisområde Alingsås samverkar med kommunerna Vårgårda, Alingsås, Herrljunga och Lerum samt Västtrafik och Trafikverket för att göra våra stationsområden mer trivsamma och trygga.

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Tillsammans gör vi våra stationsområden mer inbjudande och tryggare är löftet och arbetet ska pågå från september 2021 t o m september 2022.

– Vårgårda kommun uppskattar mycket initiativet till samarbete som polisen tagit med att jobba ihop för att nå bättre resultat lokalt. Tillsammans kan vi utnyttja varandras förmågor och tillgångar för att skapa ett Vårgårda där hela kommunen känns tryggare, säger kommunstyrelsens ordörande Bengt Hilmlersson om medborgarlöftet.

Stationsområden är offentliga miljöer som samlar många människor vilket ibland skapar förutsättningar för brott och ökad otrygghet. En kartläggning har gjorts över var på stationsområdena, brott sker och var otrygghet upplevs. Denna ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Medborgarlöftet som vi lovar att följa:

Kommunerna:

 • Aktivt arbeta med utemiljön runt stationsområdena med fokus på ökad trygghet och minskad brottslighet
 • Samverka med berörda aktörer för att bl a ta fram åtgärder/aktiviteter för ökad närvaro
 • Medverka i att ta fram av den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter
 • En publik trivsel- och trygghetsskapande aktivitet ska planeras in på varje station under löftestiden

Polisen:

 • Ökad närvaro i vardagen för att skapa trygghet
 • Aktivitet med polisens volontärer i samarbete med Västtrafiks Trygghetsvärdar
 • Genomföra brottsbekämpande arbete mot narkotika, ordningsstörningar etc. på och runt stationsområdena
 • Medverka i att ta fram av den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter

Västtrafik:

 • Närvaro av trygghetsvärdar på aktuella stationsområden
 • Medverka i att ta fram av den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder

Trafikverket:

 • Rondering städ och drift för att förebygga skadegörelse och nedskräpning
 • Väktare vid Lerum och Herrljunga station
 • Medverka i att ta fram av den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder

Medborgarlöften är en del av kommunens samverkan med olika aktörer för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons