PDF
Senast publicerad:

Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

Har du funderat över kommunens alla verksamheter någon gång? Har du i sådana fall frågat dig själv eller för den delen funderat över hur företag, föreningar, politiker, medborgare ska kunna arbeta för en samsyn på hur en kommun ska se ut? Att arbeta och ge allt för samma mål och samma värderingar.

Vi tror att kommunens vision ger förutsättning för det!

Det är fantastiskt att samarbeta över organisationsgränser och yrkesgränser för gemensamma värderingar och gemensamma mål. I Vårgårda kommun har vi en vision och en värdegrund som ska råda över, och inspirera oss i allt vi gör. Den ska vägleda oss och skapa en ideal bild av vad vi tillsammans kan nå. För oss i Vårgårda är det den goda kommunen.

Vårgårdas vision med fyra fokusområden Öppnas i nytt fönster.

I oktober 2015 antog Kommunfullmäktige Vårgårda kommuns vision - Den goda kommunen med 13000 invånare 2027. I den ingår en beskrivning av vad "den goda kommunen" är. Sedan beskriver visionen fyra så kallade fokusområden som ska ge oss förutsättningar för att utvecklas, växa och ge värde för den goda kommunen.

Fokusområden:

Engagera, inspirera och inkludera

​Hur vi vill se kommunen i framtiden är en viktig ingrediens. Kan vi komma överens om vad det är kan vi arbeta med samsyn och engagemang. En vision ska engagera för att skapa kraft i vårt dagliga arbete. En vision ska inspirera för att väcka lust att arbeta framåt. En vision ska inkludera för att alla ska känna att det berör oss alla.

Kampanjplattform för visionen

​En del i den nya visionen är att bygga en digital plattform för att kommunicera och hålla arbetet levande. Den byggs upp nu och kommer att fyllas med mer innehåll framöver. Hälsa på och läs även där vad som händer i visionsarbetet. Nu är visionen antagen. Nu arbetar vi för förverkligandet.

Besök vår visionssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Vårgårda kommuns visionsplattform

Vi har byggt visionen tillsammans

Visionen är framtagen genom er. Representanter för kommunens personal, föreningar, företagare och förtroendevalda fått beskriva vad Vårgårda är och vad det ska bli. Innehållet i visionen är rakt igenom era ord, era formuleringar och er syn på Vårgårda i framtiden.  

Tydligt sammanhang i vårt arbete

En bra vision berättar såväl om varför vi arbetar som vad vi står för. En vision är oftast inte mätbar. Den ska hjälpa oss att röra oss i rätt riktning för att nå våra mål. Visionen är alltså grunden i allt vi gör. Sedan kan vi bryta ner det i vår egen organisation, vår egen omgivning för att göra allt för att förverkliga målen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons