Viktigt meddelande

Från och med 2 juni är det bevattningsförbud i Vårgårda kommun. Det är mycket högre vattenförbrukning än normalt och trots vädjan om återhållsamhet är förbrukningen väldigt hög. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas för hushållens mest nödvändiga behov. Förbudet omfattar att vattna gräsmattor, tvätta fordon samt att fylla pooler. Förbudet gäller preliminärt två veckor, sedan görs en ny bedömning av situationen.

PDF
Senast publicerad: 2014-06-11

Kommunfullmäktige den 28 maj

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-05-28 kl. 18.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 2

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 3

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 4

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 5

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 6

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 5 del 7

5. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 6, del 1

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 2

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 3

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 4

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 6, del 5

6. Månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning april 2014

Ärende 7 - 8

7. Årsredovisning 2013 samt Revisonsberättelse, stiftelsen Ljungås

8. Årsredovisning 2013 samt Revisionsberättelse, Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 9, del 1

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 2

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 3

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 4

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 5

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 9, del 1

9. Årsredovisning, ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Ärende 10 - 11

10. Arvodesberedning, kommunalt partistöd för mandatperioden 2015-2018

11. Revidering av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Ärende 12 - 13

12. Interpellation Våra barn och ungdomar är vår framtid

13 del 1. Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 2

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 3

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 4

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 13, del 2

13 Interpellation Vad vill Mattias Olsson och den moderatstyrda alliansen med fritidsgården?

Ärende 14

14. Interpellation När ska den vakanta specialpedagogstjänsten i förskolan tillsättas?

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons