PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 1 oktober

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-10-01 kl. 18.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

5. Avtal om arrende (Tillfällig upplåtelse av mark- modulbyggnader för bostadsändamål)

Ärende 6

6. Vindbruksplan

Ärende 7

7. Svar - Medborgarförslag om att pensionärer bör få möjligheten att äta lunch på Asklanda skola till samma förmånliga pris som gäller på Kullingshemmet.

Ärende 8-9

8. Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler 2014/2015
9. Proprieborgen för Vårgårda bostäder AB 2014

Ärende 10 del 1

10 del 1. Utbyggnad E20 - medfinansiering

Ärende 10 del 2

10 del 2. Utbyggnad E20 - medfinansiering

Ärende 11

11. Business Region Borås - Nytt avtal 2015-2019

Ärende 12, 13 och 15

12. Medborgarförslag: Fler grupper/öppettider för barn och föräldralediga
13. Medborgarförslag: Bygg ny utgång mot baksidan på Sundlergymnasiet
15. Meddelanden

Ärende 14

14. Avtackningar

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons