PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 22 oktober

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-10-22 kl. 18.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

5. Tillkännagivande av valda ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige 2014-2018

6. Avsägelse från uppdrag i Kommunfullmäktige


Ärende 7

7. Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i Kommunfullmäktige 2014-2018 (fullmäktiges presidium)

Ärende 8-9

8. Val av antal ledamöter i valberedningen 2014-2018

9. Val av valberedning 2014-2018


Ärende 10

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 2014-2018

Ärende 11

10 del 1. Utbyggnad E20 - medfinansiering

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons