PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 5 november

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-11-05 kl. 18.00.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 5 del 2

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 5 del 3

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 6 del 1

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 2

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 3

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 4

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 5

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 6

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 7

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 8

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 9

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 10

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 7-10

7. Fastighetsreglering Skövde 28:1

8. Felparkeringsavgifter

9. Reglemente för bidrag till enskilda vägbelysningsföreningar

10. Reglemente för bidrag till enskilda vägar

Ärende 11

11. Svar på Medborgarförslag: Ge barnen en bra is att åka skridskor på i Östadkulle

Ärende 12

12. Förslag till nya avgifter inom äldreomsorgen 2015

Ärende 13

13. Äldreomsorgsplan Vårgårda kommun 2014-2018

Ärende 14-15

14. Ej besvarade motioner och medborgarförslag

15. Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons