Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 5 november

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-11-05 kl. 18.00.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 5 del 2

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 5 del 3

5. Delårsbokslut 2014-08-31

Ärende 6 del 1

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 2

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 3

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 4

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 5

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 6

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 7

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 8

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 9

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6 del 10

6. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 7-10

7. Fastighetsreglering Skövde 28:1

8. Felparkeringsavgifter

9. Reglemente för bidrag till enskilda vägbelysningsföreningar

10. Reglemente för bidrag till enskilda vägar

Ärende 11

11. Svar på Medborgarförslag: Ge barnen en bra is att åka skridskor på i Östadkulle

Ärende 12

12. Förslag till nya avgifter inom äldreomsorgen 2015

Ärende 13

13. Äldreomsorgsplan Vårgårda kommun 2014-2018

Ärende 14-15

14. Ej besvarade motioner och medborgarförslag

15. Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons