PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 3 december

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-12-03 kl. 16.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

5 del 1. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 5 del 2

5 del 2. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 5 del 3

5 del 3. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 5 del 4

5 del 4. Budget och verksamhetsplan 2015-2017

Ärende 6-9

Ärende 6. Internkontroll 2014
Ärende 7. VA-taxa 2015
Ärende 8. Renhållningstaxa 2015
Ärende 9. Avtal kring gemensam vuxenutbildning

Ärende 10

10. Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Ärende 11

11. Överenskommelse ensamkommande barn

Ärende 12 del 1

12 del 1. Arbetsordning Kommunfullmäktige 2015-2018

Ärende 12 del 2

12 del 2. Arbetsordning Kommunfullmäktige 2015-2018

Ärende 13-14

13. Regler för kommunalt partistöd
14. Annonsering om sammanträde

Ärende 15

15. Ny ersättare för ledamot Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna

Ärende 16-22

Ärende 16. Val av kommunstyrelse 2018-2018
Ärende 17. Val av utskott för Lärande och omsorg 2015-2018
Ärende 18. Val av Samhällsbygnnadsutskottet 2015-2018
Ärende 19. Val av allmänna utskottet 2015-2018
Ärende 20. Val av Myndighetsnämnden Lärande och omsorg 2015-2018
Ärende 21. Val av myndighetsnämnden Bygg och Miljö 2015-2018
Ärende 22. Val av valnämnd 2015-2018

Ärende 23-39 del 1

Ärende 23. Val av styrelse Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda utveckling 2015-2018

Ärende 24. Val av lekmannarevisorer Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda utveckling 2015-2018

Ärende 25. Val av ombud Vårgårda bostäder 2015-2018

Ärende 26. Val av nämndemän Alingsås tingsrätt 2015-201

Ärende 27. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar (tätortsfrågor, jord- och skogsbruksfrågor) 2015-2018

Ärende 28. Val av ledamöter och revisorer Sjuhärads kommunalförbund 2015-2018

Ärende 29. Val av Överförmyndare 2015-201

Ärende 30. Val av ersättare för Överförmyndare 2015-2018

Ärende 31. Val av ledamot och ersättare i Vårgårda föreningsarkiv 2015-2018

Ärende 32. Val av ledamöter och ersättare Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds direktion 2015-2018

Ärende 33. Val av revisor Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2015-2018

Ärende 34. Val av ersättare Samordningsförbund Finans

Ärende 35. Val av ombud Kommuninvests stämmor 2014-2018

36. Val av Servicenämnd Ekonomi/Personal Vårgårda-Herrljunga 2015-2018 

37. Val av servicenämnd IT/Växel/Telefoni Vårgårda-Herrljunga 2015-2018

38. Gruppledare för partierna i fullmäktige

39. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi - förlängt uppdrag 2015


Ärende 39 del 2

39 del 2. Fullmäktigeberedning för miljöstrategi - Förlängt uppdrag 2015

Ärende 40

40. Utvecklingspris

Gratifikationer

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons