Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 21 januari

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-01-21.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-8

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag Socialdemokraterna 
Ärende 7 - Val av Överförmyndare 2015-2018


Ärende 9

Ärende 9 - Godkännande av budget år 2015, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - Servicelägenheter för Kullingshemmet

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - servicelägenheter vid Kullingshemmet

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - Servicelägenheter vid Kullingshemmet

Ärende 10 del 4

Ärende 10 del 4 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - servicelägenheter vid Kullingshemmet.

Ärende 11-13

Ärende 11 - Delägarskap i regionala bredbandsbolaget Netwest

Ärende 12 - Medborgarförslag - Vid nästa upphandling av färdtjänst få med trappklättrare

Ärende 13 - Meddelande


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons