PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 21 januari

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-01-21.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-8

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag Socialdemokraterna 
Ärende 7 - Val av Överförmyndare 2015-2018


Ärende 9

Ärende 9 - Godkännande av budget år 2015, Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - Servicelägenheter för Kullingshemmet

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - servicelägenheter vid Kullingshemmet

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - Servicelägenheter vid Kullingshemmet

Ärende 10 del 4

Ärende 10 del 4 - Begäran om uppdrag för projektering och upphandling - servicelägenheter vid Kullingshemmet.

Ärende 11-13

Ärende 11 - Delägarskap i regionala bredbandsbolaget Netwest

Ärende 12 - Medborgarförslag - Vid nästa upphandling av färdtjänst få med trappklättrare

Ärende 13 - Meddelande


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons