PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 18 februari

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-02-18.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Firmatecknare Vårgårda kommun
Ärende 6 - Proprieborgen för Vårgårda bostäder AB 2015

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del - Detaljplan för del av Klockarebolet m. fl. - antagande

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Detaljplan för del av Klockarebolet m. fl. - antagande

Ärende 8-9

Ärende 8 - Pensionspolicy Vårgårda kommun

Ärende 9 - Utökad styrgrupp för KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

Ärende 10

Ärende 10 - Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder mandatperioden 2014-2018

Ärende 11-13

Ärende 11 - Avsägelse från uppdrag i kommunstyrelsen och i utskottet för Lärande och omsorg - Centerpartiet

Ärende 12 - Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 2015-2018 - Moderaterna

Ärende 13 - Val av ny ersättare i Utskottet för Lärande och Omsorg 2015-2018 - Moderaterna

Ärende 14-16

Ärende 14 - Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 2015-2018 - Centerpartiet

Ärende 15 - Val av ny ersättare i utskottet för Lärande och omsorg 2015-2018 - Centerpartiet

Ärende 16 - Val av ny styrelseledamot Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda utveckling 2015-2018

Ärende 17 del 1

Ärende 17 del 1 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ärende 17 del 2

Ärende 17 del 2 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ärende 17 del 3

Ärende 17 del 3 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons