Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 18 februari

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-02-18.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Firmatecknare Vårgårda kommun
Ärende 6 - Proprieborgen för Vårgårda bostäder AB 2015

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del - Detaljplan för del av Klockarebolet m. fl. - antagande

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Detaljplan för del av Klockarebolet m. fl. - antagande

Ärende 8-9

Ärende 8 - Pensionspolicy Vårgårda kommun

Ärende 9 - Utökad styrgrupp för KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

Ärende 10

Ärende 10 - Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder mandatperioden 2014-2018

Ärende 11-13

Ärende 11 - Avsägelse från uppdrag i kommunstyrelsen och i utskottet för Lärande och omsorg - Centerpartiet

Ärende 12 - Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 2015-2018 - Moderaterna

Ärende 13 - Val av ny ersättare i Utskottet för Lärande och Omsorg 2015-2018 - Moderaterna

Ärende 14-16

Ärende 14 - Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 2015-2018 - Centerpartiet

Ärende 15 - Val av ny ersättare i utskottet för Lärande och omsorg 2015-2018 - Centerpartiet

Ärende 16 - Val av ny styrelseledamot Vårgårda Bostäder AB och Vårgårda utveckling 2015-2018

Ärende 17 del 1

Ärende 17 del 1 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ärende 17 del 2

Ärende 17 del 2 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Ärende 17 del 3

Ärende 17 del 3 - Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons