Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 mars

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-03-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Ny ledamot samt ny ersättare i Kommunfullmäktige - Moderaterna
Ärende 6 - Ny ledamot samt ny ersättare i Kommunfullmäktige - Socialdemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Finansiering E20, Periodisering

Ärende 8

Ärende 8 - Ansökan om överlåtelse åt Myndighetsnämnd Bygg och Miljö i Vårgårda kommun att utöva tillsyn över vissa verksamheter enligt 26 kap. 3 § Miljöbalken

Ärende 9

Ärende 9 - Taxa för prövning och tillstånd inom Miljöbalken område - revidering 2015

Ärende 10-11

Ärende 10 - Svar på Medborgarförslag - Fler grupper/öppettider för barn och föräldralediga

Ärende 11 - Svar på Medborgarförslag - Träffpunkt Familjens hus

Ärende 12-14

Ärende 12 - Medborgarförslag - Ökad integration av/för invandrare boende på Klockarebolet

Ärende 13 - Medborgarförslag - Gör om/renovera scenen på Murartorget

Ärende 14 - Meddelande


Ärende 15

Ärende 15 - Fråga från Hans-Åke Max (SD): Vilka regler gäller i Vårgårdas skolor vid föreläsningar och inbjudan till politiskt vinklade debattörers medverkan

Ärende 16

Ärende 16 - Fråga från Helen Persgren (MP): Angående utredning av inlämnade motioner

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons