PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 mars

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-03-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Ny ledamot samt ny ersättare i Kommunfullmäktige - Moderaterna
Ärende 6 - Ny ledamot samt ny ersättare i Kommunfullmäktige - Socialdemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Finansiering E20, Periodisering

Ärende 8

Ärende 8 - Ansökan om överlåtelse åt Myndighetsnämnd Bygg och Miljö i Vårgårda kommun att utöva tillsyn över vissa verksamheter enligt 26 kap. 3 § Miljöbalken

Ärende 9

Ärende 9 - Taxa för prövning och tillstånd inom Miljöbalken område - revidering 2015

Ärende 10-11

Ärende 10 - Svar på Medborgarförslag - Fler grupper/öppettider för barn och föräldralediga

Ärende 11 - Svar på Medborgarförslag - Träffpunkt Familjens hus

Ärende 12-14

Ärende 12 - Medborgarförslag - Ökad integration av/för invandrare boende på Klockarebolet

Ärende 13 - Medborgarförslag - Gör om/renovera scenen på Murartorget

Ärende 14 - Meddelande


Ärende 15

Ärende 15 - Fråga från Hans-Åke Max (SD): Vilka regler gäller i Vårgårdas skolor vid föreläsningar och inbjudan till politiskt vinklade debattörers medverkan

Ärende 16

Ärende 16 - Fråga från Helen Persgren (MP): Angående utredning av inlämnade motioner

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons