PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 april

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-04-08.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Revisionsberättelse för år 2014

Ärende 8

Ärende 8 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Årsredovisning 2014

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Årsredovisning del 2

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Årsredovisning 2014 del 3

Ärende 10

Ärende 10 - Ombudgeteringar 2014 

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Över- och underskott 2014

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Över- och underskott 2014

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Över- och underskott 2014

Ärende 12

Ärende 12 - Årsredovisning 2014, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås

Ärende 13-14

Ärende 13 - Reviderat samverkansavtal kring vuxenutbildning

Ärende 14 - Förändrade frister för sotning och brandskyddskontroller från och med 2015

Ärende 15-16

Ärende 15 - Synpunkter 2014

Ärende 16 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag  - bestående hyllning till Per-Uno Hafström

Ärende 18-21

Ärende 18 - Medborgarförslag - gång- och cykelväg utmed 42:an mot Trollhättan (chokladvägen)

Ärende 19 - Medborgarförslag - Cykelväg utmed 42:an från Vårgårda mot Trollhättan

Ärende 20 - Medborgarförslag - skapa möjlighet att anlägga kolonilotter i Vårgårda kommun

Ärende 21 - Motion - Påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Ärende 22-23

Ärende 22 - Gruppledare för partierna i fullmäktige

Ärende 23 - Meddelande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons