Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 april

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-04-08.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Revisionsberättelse för år 2014

Ärende 8

Ärende 8 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Årsredovisning 2014

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Årsredovisning del 2

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Årsredovisning 2014 del 3

Ärende 10

Ärende 10 - Ombudgeteringar 2014 

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Över- och underskott 2014

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Över- och underskott 2014

Ärende 11 del 3

Ärende 11 del 3 - Över- och underskott 2014

Ärende 12

Ärende 12 - Årsredovisning 2014, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås

Ärende 13-14

Ärende 13 - Reviderat samverkansavtal kring vuxenutbildning

Ärende 14 - Förändrade frister för sotning och brandskyddskontroller från och med 2015

Ärende 15-16

Ärende 15 - Synpunkter 2014

Ärende 16 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på medborgarförslag  - bestående hyllning till Per-Uno Hafström

Ärende 18-21

Ärende 18 - Medborgarförslag - gång- och cykelväg utmed 42:an mot Trollhättan (chokladvägen)

Ärende 19 - Medborgarförslag - Cykelväg utmed 42:an från Vårgårda mot Trollhättan

Ärende 20 - Medborgarförslag - skapa möjlighet att anlägga kolonilotter i Vårgårda kommun

Ärende 21 - Motion - Påbörja resan: inför gratis kollektivtrafik för pensionärer 

Ärende 22-23

Ärende 22 - Gruppledare för partierna i fullmäktige

Ärende 23 - Meddelande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons