Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 6 maj

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-05-06.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Årsredovisning 2014, Samt revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Årsredovisning 2014, Samt Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 6

Ärende 6 - Antagande av Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Allmänpolitisk debatt med anledning av omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Allmänpolitiska debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 7 del 8

Ärende 7 del 8 - Allmänpolitisk debatt med anledning av Omvärldsanalys 2015

Ärende 8

Ärende 8 - Årsberättelse, samt Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014, Sjuhärads Samordningsförbund

Ärende 9-10

Ärende 9 - Internkontroll 2014

Ärende 10 - Reglering av underskott 2011

Ärende 11

Ärende 11 - Granskning av momshanteringen

Ärende 12

Ärende 12 - Revidering av Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Ärende 13

Ärende 13 - Renhållningsentreprenad från 2016

Ärende 14 del 1

Ärende 14 del 1 - Svar på motion angående skötsel/vård av Vårgårda kommuns tätortsnära natur

Ärende 14 del 2

Ärende 14 del 2 - Svar på motion angående skötsel/vård av Vårgårda kommuns tätortsnära natur

Ärende 15-17

Ärende 15 - Val av ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljungås 2015-2016

Ärende 16 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Moderaterna

Ärende 17 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna

Ärende 18 del 1

Ärende 18 del 1 - Vägledningsdebatt nr. 2  - Miljöberedningen - Om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 2

Ärende 18 del 2 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 3

Ärende 18 del 3 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 4

Ärende 18 del 4 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 18 del 5

Ärende 18 del 5 - Vägledningsdebatt nr. 2 - Miljöberedningen - om förslag på miljöstrategi

Ärende 19-22

Ärende 19

Ärende 20

Ärende 21

Ärende 22

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons