Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 juni

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-06-10.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

Ärende 5 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018 del 1

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 4

Ärende 5 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018 del 4

Ärende 5 del 5

Ärende 5 del 5 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 6

Ärende 5 del 6 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 7

Ärende 5 del 7 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 8

Ärende 5 del 8 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 6-7

Ärende 6 - Avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Vårgårda kommun, Kristdemokraterna

Ärende 7 - Förstärkt månadsuppföljning april 2015

Ärende 8

Ärende 8 - Antagande av årsredovisning 2014 sam Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2014, Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 9 del 1

Ärende 9  del 1 - Motion - Bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Motion - Bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Godkännande av försäljning av fastighet -  Vårgårda bostäder

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Godkännande av försäljningen av fastighet - Vårgårda bostäder

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Godkännande av försäljning av fastighet  - Vårgårda bostäder

Ärende 11-12

Ärende 11 - Försäljning av fastigheten Halla 1:8

Ärende 12 - Medborgarförslag - Enkelrikta Kungsgatan norrut och ta 1-1,5 m av nuvarande körbana till separerad cykelbana

Ärende 13-14

Ärende 13 - Medborgarförslag - Vid nästa upphandling av färdtjänst få med "trappklättrare"

Ärende 14 - Medborgarförslag - Bygg ny utgång mot baksidan på Sundlergymnasiet

Ärende 15

Ärende 15 - Utvärdering - Medborgarförslag om att pensionärer bör få möjligheten att äta lunch på Asklanda skola till samma förmånliga pris som gäller på Kullingshemmet.

Ärende 16-17

Ärende 16 - Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Skövde 4:1, Ok Kullingshof - inklusive överenskommelse om driftsbidrag för snöproduktion samt överlåtelse av lös egendom och fastighetstillbehör

Ärende 17 - Gymnasiesamverkan med Essunga kommun

Ärende 18

Ärende 18- Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 19-20

Ärende 19 - Motion - Angående drogtester i skolan

Ärende 20 - Meddelande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons