Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 juni

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-06-10.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

Ärende 5 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018 del 1

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 4

Ärende 5 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018 del 4

Ärende 5 del 5

Ärende 5 del 5 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 6

Ärende 5 del 6 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 7

Ärende 5 del 7 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 5 del 8

Ärende 5 del 8 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 6-7

Ärende 6 - Avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Vårgårda kommun, Kristdemokraterna

Ärende 7 - Förstärkt månadsuppföljning april 2015

Ärende 8

Ärende 8 - Antagande av årsredovisning 2014 sam Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2014, Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 9 del 1

Ärende 9  del 1 - Motion - Bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Ärende 9 del 2

Ärende 9 del 2 - Motion - Bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Godkännande av försäljning av fastighet -  Vårgårda bostäder

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Godkännande av försäljningen av fastighet - Vårgårda bostäder

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Godkännande av försäljning av fastighet  - Vårgårda bostäder

Ärende 11-12

Ärende 11 - Försäljning av fastigheten Halla 1:8

Ärende 12 - Medborgarförslag - Enkelrikta Kungsgatan norrut och ta 1-1,5 m av nuvarande körbana till separerad cykelbana

Ärende 13-14

Ärende 13 - Medborgarförslag - Vid nästa upphandling av färdtjänst få med "trappklättrare"

Ärende 14 - Medborgarförslag - Bygg ny utgång mot baksidan på Sundlergymnasiet

Ärende 15

Ärende 15 - Utvärdering - Medborgarförslag om att pensionärer bör få möjligheten att äta lunch på Asklanda skola till samma förmånliga pris som gäller på Kullingshemmet.

Ärende 16-17

Ärende 16 - Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Skövde 4:1, Ok Kullingshof - inklusive överenskommelse om driftsbidrag för snöproduktion samt överlåtelse av lös egendom och fastighetstillbehör

Ärende 17 - Gymnasiesamverkan med Essunga kommun

Ärende 18

Ärende 18- Fullmäktigeberedning för miljöstrategi

Ärende 19-20

Ärende 19 - Motion - Angående drogtester i skolan

Ärende 20 - Meddelande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons