PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 oktober 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-10-14.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-7

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag - Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag i Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
Ärende 7 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige - Vänsterpartiet


Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Uppdatering av visionen för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Uppdatering av visionen för Vårgårda kommun

Ärende 9

Ärende 9 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 2015

Ärende 10-12

Ärende 10 - Medborgarförslag  - Gång- och cykelväg utmed 42-an mot Trollhättan (chokladvägen)
Ärende 11 - Medborgarförslag - Cykelväg utmed 42-an från Vårgårda mot Trollhättan
Ärende 12 - Medborgarförslag  - Cykelväg efter 42-an mot Trollhättan

Ärende 13-14

Ärende 13 - Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
Ärende 14 - Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun

Ärende 15-16

Ärende 15 - Särskild medlemsinsats år 2015 i kommuninvest
Ärende 16 - Extern upplåning

Ärende 17 del 1

Ärende 17 del 1 - Redovisning av lokalvård och begäran om återkallat uppdrag del 1

Ärende 17 del 2

Ärende 17 del 2 - Redovisning av lokalvård och begäran om återkallat uppdrag

Ärende 18

Ärende 18 - Utökning med två förskoleavdelningar Algutstorp förskola

Ärende 19-20

Ärende 19 - Kommunal avgiftsfri borgen för de lokala fiberföreningarna: Svältorna fiberförening (Asklanda; K fiberförening (Ljur, Nårunga, Skogsbygden), SHK fiberförening (Siene, Horla, Kärtared), LH fiber)
Ärende 20 - Avgift särskild förordnad vårdnadshavare

Ärende 21

Ärende 21 - Motion- Cykelleder som binder samman kommunen

Ärende 22

Ärende 22 - Fråga till kommunfullmäktige - ombildning av lägenheter till bostadsrätter

Ärende 23-24

Ärende 23 - Motion - tillgänglighet för alla
Ärende 24 - Interpellation - Ett tillgängligt fullmäktige för alla

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons