Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 oktober 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-10-14.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-7

Ärende 5 - Avsägelse från politiska uppdrag - Moderaterna
Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag i Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
Ärende 7 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige - Vänsterpartiet


Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Uppdatering av visionen för Vårgårda kommun

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Uppdatering av visionen för Vårgårda kommun

Ärende 9

Ärende 9 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 2015

Ärende 10-12

Ärende 10 - Medborgarförslag  - Gång- och cykelväg utmed 42-an mot Trollhättan (chokladvägen)
Ärende 11 - Medborgarförslag - Cykelväg utmed 42-an från Vårgårda mot Trollhättan
Ärende 12 - Medborgarförslag  - Cykelväg efter 42-an mot Trollhättan

Ärende 13-14

Ärende 13 - Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018
Ärende 14 - Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun

Ärende 15-16

Ärende 15 - Särskild medlemsinsats år 2015 i kommuninvest
Ärende 16 - Extern upplåning

Ärende 17 del 1

Ärende 17 del 1 - Redovisning av lokalvård och begäran om återkallat uppdrag del 1

Ärende 17 del 2

Ärende 17 del 2 - Redovisning av lokalvård och begäran om återkallat uppdrag

Ärende 18

Ärende 18 - Utökning med två förskoleavdelningar Algutstorp förskola

Ärende 19-20

Ärende 19 - Kommunal avgiftsfri borgen för de lokala fiberföreningarna: Svältorna fiberförening (Asklanda; K fiberförening (Ljur, Nårunga, Skogsbygden), SHK fiberförening (Siene, Horla, Kärtared), LH fiber)
Ärende 20 - Avgift särskild förordnad vårdnadshavare

Ärende 21

Ärende 21 - Motion- Cykelleder som binder samman kommunen

Ärende 22

Ärende 22 - Fråga till kommunfullmäktige - ombildning av lägenheter till bostadsrätter

Ärende 23-24

Ärende 23 - Motion - tillgänglighet för alla
Ärende 24 - Interpellation - Ett tillgängligt fullmäktige för alla

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons